Counter Bestyrelsesmedlemmer - Lokalhistorisk Forening

Bestyrelsesmedlemmer - Lokalhistorisk Forening

Gå til indhold

Hoved menu:

Om arkivet > Bestyrelsen
Bestyrelsen for Klejtrup Lokalhistoriske Forening

Formand Ragna Kolind        2259 3704        ragna@jk-m.dk
Næstformand Birthe Ømark 2878 0139        oemark@mail.tele.d
Kasserer Kjeld Nielsen        9854 4700        kjelds@fiberpost.dk
Sekretær Birthe Ømark       2878 0139        oemark@mail.tele.dk
Erik Brüld                         9854 6009
Jette Hyllested                  2177 2467        hyllested@post.opasia.dk
Ingrid Bøgevig                   2720 7246        ingridboegevig@gmail.com
Karl Aage Larsen               2447 0109         karlaage@larsen9.dk

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
Du er altid velkommen til at henvende dig til et bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål af lokalhistorisk karakter.

Bestyrelsens beretning udsendes hvert år sammen med årshæftet omkring 1. april. Efterfølgende fremlægges beretningen på foreningens generalforsamling i slutningen af april måned.
Her er bestyrelsens beretning for 2018:

 
Mange bække små …
 
Det er det, der præger årets gang i Klejtrup Lokalhistoriske Forening - og specielt i arkivet - hvor vi igen kan se tilbage på et år, hvor det er strømmet ind med afleveringer. Ikke de store læs fra én giver, men mange små afleveringer - et billede, en sang, en kalenderdagbog, en lille fortælling om et konkret emne osv.
 
Det er netop den slags som gør, at vi siger: "Mange bække små gør en stor å".
 
 
                                                  Bestyrelsens medlemmer og vore frivillige hjælpere bruger mange timer i løbet af året på at samle disse mange "bække", og ud af det kommer der så fra tid til anden en mere samlet beskrivelse af f.eks. en forretning, en person eller en hændelse i Klejtrup sogn. Det kan være i mundtlig form i forbindelse med en af byvandringerne, det kan være i vort årshæfte, men det kan også "bare" være i den situation, hvor en person spørger om oplysninger vedr. sin slægt.
 
Kendetegnende er det, at det giver mening med disse afleveringer - små som store - for de er med til at hjælpe en masse mennesker og med til at sprede kendskabet til Klejtrup sogns historie - netop som vores vedtægter foreskriver.
 
 
Så husk - intet er for småt. Selv det mindste lille udklip, referat, reklame osv. med tilknytning til Klejtrup sogn kan være netop den lille brik, der får tingene til "at falde på plads" i vores samling af oplysninger.
 
 
Og hvad har vi så fået udrettet i 2018? Ja, vores registreringsarbejde kører "for fulde gardiner". De frivillige har også i det forgangne år fået gjort et godt indhug i vore udeståender mht. registrering i arkivsystemet. Vi er nu færdige med at registrere alle hele aviser, alle bøger, kort, genstande og CD'er og DVD'er. Desuden går det også stærkt fremad med billeder og papir-arkivalierne. Det halter lidt mere efter med registrering af avisudklip, men det er også langt den største opgave på arkivet. Det vil tage flere år, inden dette arbejde er tilendebragt.
 
 
At det er til nogen nytte, ja, det kan vi se på alle de opslag, der er på vore ting på www.arkiv.dk
 
I 2018 er der fremsøgt og åbnet over 15.500 billeder, avisartikler m.m. Så ja - der er nogen, som har glæde af vore registreringer.
 
Men det er også til vores egen fordel, da det jo i høj grad letter vores servicering af besøgende eller mails. Hurtigt og nemt kan vi finde frem til, hvad vi har på et konkret emne eller en person, og lige så hurtigt kan vi se, om vi har det, der efterspørges.
 
 
Så stor tak til alle jer, som ugentlig slider med registrerings- og arkiveringsopgaverne i arkivet.
 
 
Vort besøgstal på arkivet holder sig nogenlunde på samme niveau, men vi kan se en nedadgående tendens. Det følger meget godt udviklingen på andre arkiver - også Rigsarkivets læsesale i f.eks. Viborg. Grunden er næsten med sikkerhed de stadig øgede muligheder for at finde frem til tingene på nettet. Og så er det nemmere at sende en mail til arkivet end at skulle afsted efter det. Og det kan vi da også se på vores mailboks, som modtager flere og flere mails i løbet af året.
 
 
Men vi har jo også en forening, som har haft et aktivt år. Det startede med et nytårstaffel for bestyrelsesmedlemmerne og alle de frivillige hjælpere på arkivet. Det er vigtigt, at vi får kigget på "årets gang", at vi får klappet os selv lidt på skulderen og får sagt tak. For det er et enormt arbejde, der bliver lagt i foreningen og på arkivet. Mange hundrede timer bliver det til.
 
 
Til april udkom vores årshæfte som vanligt som en forløber for vores generalforsamling. Denne aften havde vi fornøjelse af at høre viceborgmester i Mariagerfjord Kommune, provst Jørgen Pontoppidan, Hvornum fortælle om livskvalitet. Det var et både morsomt og meget tankevækkende indlæg, som de godt 70 medlemmer kunne lægge øre til.
 
 
Foreningens udflugt gik i år til Retroworld i Lerbjerg. Ikke så mange deltog, men os der gjorde fik et tilbageblik til 60'erne og 70'erne. Det var virkelig en god oplevelse, som vi kun kan anbefale, hvis man synes, det kan være sjovt at gense de ting, som man selv havde i sit barndomshjem, fik i bryllupsgave osv.
 
 
I forbindelse med byfesten havde vi en udstilling om Hærup. Den var godt besøgt, og arkivet havde samtidig åbent. Udstillingen var en appetitvækker til dagen derpå, hvor vi havde historisk vandring ved Hærup Sø. Omkring 60 var mødt op til denne formiddagstur i den skønne natur, og hvor der gemmer sig masser af historie.


En sommersøndag formiddag med historiske vingesus ved Hærup Sø
 
 
Såvel i foråret som i efteråret har der kørt kurser i både gotisk læsning og slægtsforskning. Der er tre hold, som ugentlig sidder på arkivet og studerer. Det er for øvrigt kurser, som gentages hvert år, og der er plads til nye til efteråret, hvis nogen skulle have lyst.
 
    Året har også budt på byvandring med såvel børnehavebørnene som efterskoleeleverne, og i efteråret deltog vi i Halloween-festen i Klejtrup, hvor vi fra foreningens side havde en post ved Rasmus Mørkes grav på kirkegården. En alternativ måde at udbrede kendskabet til sognets historie på, men vi må jo forny os for at trænge igennem i den informationsstrøm, som borgerne udsættes for i dag. Og det blev en god oplevelse for både de besøgende på kirkegården som for os. Det handler jo også om, at vi som forening gør os synlige i lokalsamfundet. Derfor lægger vi stor vægt på at deltage i foreningssamarbejdet i Klejtrup, og denne aften her var et led i det samarbejde.
 
 
Foreningens sidste arrangement var julearrangementet sidst i november med gløgg og æbleskiver. Og som alle andre år er det uden undtagelse det arrangement, som samler flest af vore medlemmer - i år ca. 105 tilmeldte.
 
   
 
 
 
 
Søskendeparret Birgit Bille og Søren Erik Dyrbye Christensen var det store trækplaster
 
ved julearrangementet 2018
 
 
Igen lykkedes det os at få plads til alle, og igen lykkedes det at få fat i underholdning, som gik rent ind: Birgit Dyrbye Bille og Søren Erik Dyrbye Christensen. Dette søskendepar gav de fremmødte en smag på, hvordan de har slægtet deres far mejeribestyrer Christian Christensen, Klejtrup på. En fantastisk oplevelse som der snakkes om endnu.
 
 
Alt i alt kan vi i foreningen se tilbage på et travlt og godt år, som så også lige fik noget, der hedder 'Persondataloven' ind over sig. Og den har fået en del konsekvenser for foreningen og arkivet, hvilket tidligere er meldt ud og derfor ikke skal uddybes her.
 
 
Tak til alle I medlemmer for jeres støtte og opbakning. Vi ser med fortrøstning mod foreningens og arkivets fremtid.
 
 
På bestyrelsens vegne
 
Ragna Kolind
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu