Counter Bestyrelsesmedlemmer - Lokalhistorisk Forening

Bestyrelsesmedlemmer - Lokalhistorisk Forening

Gå til indhold

Hoved menu:

Om arkivet > Bestyrelsen
Bestyrelsen for Klejtrup Lokalhistoriske Forening

Formand Ragna Kolind  2259 3704ragna@jk-m.dk
Næstformand Britta Laursen  8669 4468
Kasserer Kjeld Nielsen  9854 4700  kjelds@fiberpost.dk
Sekretær Birthe Ømark  2878 0139  oemark@mail.tele.dk
Erik Brüld  9854 6009
Karl Erik Christensen  6089 4773
Carl Johan Jørgensen  5126 2763  allis.carlj@gmail.com

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
Du er altid velkommen til at henvende dig til et bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål af lokalhistorisk karakter.

Bestyrelsens beretning udsendes hvert år sammen med årshæftet omkring 1. april. Efterfølgende fremlægges beretningen på foreningens generalforsamling i slutningen af april måned.
Her er bestyrelsens beretning 2017:

Endnu et år kan lægges til Klejtrup Lokalhistoriske Forenings alder. Vi nærmer os snart de 40 år. Skal vi lave et tankeeksperiment og trække paralleller til menneskets alder, kan vi jo udtrykke det på den måde, at vi nu er kommet til en mere stabil periode af livet. Vi er blevet ”rigtig voksen”, ”børnesygdommene” er overstået, og der er nogenlunde styr på den daglige gøren og laden. Vi får dermed mere og mere tid til os selv og hinanden og til at udforske nye ”græsgange”.
Det har resulteret i, at der virkelig er blevet tid til registreringen af vore arkivalier. Over 7.500 billeder er nu scannet og registreret, og de fleste af dem kan enhver overalt på kloden gå ind og se og læse om på hjemmesiden www.arkiv.dk
Ligeledes er omkring 4.400 avisartikler registreret i samme database, men det er da kun en meget lille del af vor beholdning af avisartikler. Alle papirer, breve m.m. går vi for alvor i gang med i 2017.
Arkiv.dk er en betydelig forbedring af vore muligheder for at udbrede kendskabet til Klejtrup sogns historie, som netop er en vigtig del foreningens formålsparagraffer.
Vi kan som arkiv gå ind og se, hvornår der bliver kigget på billeder fra vores arkiv. Vi kan også se, hvilke billeder folk kigger på, og det viser sig, at der dagligt bliver slået op på billeder her fra sognet.
                     
Søges der f.eks. på ’Klejtrup skole’ på hjemmesiden www.arkiv.dk, kommer bl.a. dette billede frem.
Der er måske ligefrem nogen af vore medlemmer, der kan tidsbestemme billedet? Vi mangler et årstal

For at der kan være noget at registrere, er vi jo afhængige af, at der er folk, som afleverer materialer til os. Og 2016 blev ingen undtagelse på det felt. Vi er stadig så privilegeret, at der kontinuerligt strømmer materialer ind. I det forgangne år har vi bl.a. fået et par større foreningsafleveringer, men det er jo også de mange bække små, der gør en stor å, som man siger. Og hvor er det dejligt at opleve, at folk kommer forbi med en bog, et billede, et brev osv. Stor tak til jer – og bliv endelig ved med det.
I det forgangne år blev vi for første gang i foreningens historie begunstiget i et testamente fra en af vore afdøde medlemmer, som havde testamenteret en stor slægtshistorisk samling til vores arkiv. Det er jo fantastisk, at vi også på denne måde kan få arkivalier til vores samling.
Ud over at der er kommet skub i registreringerne, har det de sidste par år også været naturligt for os at komme med enkelte nye tiltag, og det skete da også i 2016, hvor vi fik et nyt kursus på vores ”arrangementsliste”: Slægtsforskning.
Vi har igennem mange år haft – og har stadig - kursus i gotisk læsning, og vi har desuden haft enkelte timer omkring slægtsforskning. Men i efteråret startede et formiddagshold, hvor indholdet udelukkende handlede om slægtsforskning. Og deltagerne er blevet så bidt af det, at de fleste er fortsat her i det nye år. Vi prøvede også med et aftenkursus, men der var ikke tilstrækkelig tilslutning. Skulle der være nogle af jer, som gerne vil på et aftenskursus i slægtsforskning – så sig til. Vi laver gerne et sådant hold.
Såvel kurset i gotisk som slægtsforskning giver underviserne en god platform til at formidle historisk viden – såvel Danmarks historie som det lokale. Og det kan forhåbentlig være med til at styrke interessen for det lokalhistoriske arbejde.
Men vi har selvfølgelig også alle vore traditionelle arrangementer i foreningen. Ved sidste års generalforsamling var det historiske element fortællingen om nogle af alle de foregangsmænd og virksomheder, som vi har haft igennem tiderne her i Klejtrup. Klejtrup sogn er ”leveringsdygtig” i rigtig mange gode historier og interessante hændelser, og der kan altid hives noget frem, som oftest er mere interessant end lige antaget i første omgang.
Der blev kigget i avisudklip, gårdhistorier og meget mere ved vores åbent hus på Torvedagen

Sommerudflugten bød i 2016 på en tur til hammerværket i Godthåb ved Svenstrup. Derefter gik turen til Tindbæk Kalkminer, og det sluttede med kaffe på Røverstuen i Rebild. Der var ikke så mange med på turen denne gang, og det kan selvfølgelig skyldes flere ting. Men vi vil måske tænke lidt alternativt her i 2017. Gode ideer er altid velkommen.
Ved byfesten havde vi åbent hus på torvedagen. Her kiggede rigtig mange forbi arkivet – også borgere, som aldrig har været på arkivet tidligere. Det er dejligt at få lov til at vise ”nye” vores samling og fortælle dem om vores arbejde. Og det gav da også både nye medlemmer og en del afleveringer.
Sommeren er også tidspunktet for byvandringer. Igen i 2016 blev vi bedt om at lave en byvandring i forbindelse med byfesten. Vi var to guider på denne gang, og vi fik mange positive tilkendegivelser fra de omkring 60 personer, som deltog.
Også børnehaven havde deres traditionelle byvandring med de ældste børn. Det er og bliver noget at det sjoveste, man efter min mening kan udføre som lokalhistoriker – formidle historien til de dejlige unger. Deres umiddelbarhed og spørgelyst er unik, og al snak om forvendte børn, der ikke er nemme at dupere, kan man godt pakke langt væk. Klejtrup kan sagtens byde på historier, som kan begejstre de små poder – det viser den årlige byvandring hver eneste gang.
Det er efterhånden også blevet en tilbagevendende begivenhed, at en del af musikskolens nye elever kommer på en byvandring i starten af skoleåret. Og det var også tilfældet i 2016, hvor elever fra forskellige dele af Jylland fik en historisk rundvisning i den landsby, som de skal færdes i det næste års tid. Også her opleves en stor interesse for historiens vingesus, og de unge mennesker er rigtig gode til at byde ind med deres tanker og spørgsmål.
Byvandringen ved byfesten samlede som sædvanligt mange mennesker

Specielt byvandringerne giver en god fornemmelse af, hvorfor vi er her som forening, og hvorfor lokalhistorien er vigtig – nemlig den store interesse der er for at få den vist og fortalt.
Foreningens største ”trækplaster” er dog stadig vores julearrangement. Om det er gløggen og æbleskiverne, om det er underholdningen eller måske bare blevet en ”juletradition” – ja, det er sådan set lige meget. I hvert fald var vi omkring 115 personer sidst i november til årets arrangement. Her fortalte Karin og Per Nielsen (Træsko-Stines nevø) om Træsko-Stine og familien og om Pers ferier i det jyske. Det blev en rigtig god eftermiddag, hvor der blev hygget og snakket.
Alt i alt et godt år for lokalhistorisk forening. Tak til alle I medlemmer for jeres støtte og opbakning. Tak for hver en aflevering til arkivet, for hver en positiv tilkendegivelse om vores arbejde og ikke mindst for den store opbakning på medlemssiden. Som det kan ses nedenfor, mister vi jo hvert år medlemmer, men der kommer heldigvis også mange nye til.
Det er helt klart vores styrke, at vi har den store medlemsopbakning – og den er vi meget taknemmelige og stolte af.

På bestyrelsens vegne
Ragna Kolind
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu