Counter Foreningen - Lokalhistorisk Forening

Foreningen - Lokalhistorisk Forening

Gå til indhold

Hoved menu:

Om arkivet > Bestyrelsen
Klejtrup Lokalhistoriske Forening ...
blev dannet i 1978 af en række nuværende og tidligere borgere fra Klejtrup Sogn. Hovedaktøren var Villy Jensen, Viborg, som qva sin opvækst på Klejtrup Hotel havde et indgående kendskab og forkærlighed for Klejtrup sogn.


Foreningens formål var i første omgang at indsamle foreningsmateriale såsom protokoller, regnskaber m.m., og det samme gjorde sig gældende for byens erhvervsdrivende og forretningsfolk.

Der blev oprettet et lokalhistorisk arkiv på Brattingsborgskolen. Arkivets beholdning af arkivalier voksede støt og roligt - der kom avisartikler, private fotos osv., og efterhånden blev lokaliteterne på skolen for små. Arkivet flyttede til Senior- og Aktivitetscentret på Midtvej 2, og der har arkivet stadig til huse.


Lokalhistorisk Forening har således det overordnede ansvar for arkivets drift - både økonomisk og driftsmæssigt. Arkivet er medlem af SLA (Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i Danmark) og er således underlagt deres vedtægter og regler, ligesom vi selvfølgelig overholder arkiv- og persondataloven.

Det økonomiske klares ved hjælp af medlemskontingenter. Foreningen har i 2017 omkring 335 husstandsmedlemskaber - fordelt over lokalområdet, rundt omkring i hele Danmark og også i udlandet. Så langt væk som Canada rækker foreningens medlemskare.

Det driftsmæssige klares iflg. arkivets forretningsorden af en af bestyrelsen udnævnt arkivleder samt bestyrelsesmedlemmer og en række frivillige hjælpere. Arbejdet i arkivet indeholder indsamling af arkivalier, journalisering og registrering samt pasning i arkivets åbningstid. Hertil kommer formidlingen af historien, som er en vigtig del af foreningens formålsparagraf.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu